top of page

Kar amacı gütmeyen Mülteci Hukuk Kliniği Jena e.V., mülteciler için öğrenci hukuki danışmanlık hizmetidir. Odak noktamız sığınma ve göç hukukudur. Göçmenlere - özellikle sığınmacı ve mültecilere - hukuki konularda destek veriyor ve gönüllü danışmanlar için sığınma ve ikamet hukuku üzerine paralel bir eğitim programı sunuyoruz.

Sığınma süreci, mültecilere sayısız bürokratik ve hukuki zorluklar sunar. Genellikle varoluşsal olan ikamet durumu kararı ve sonrasındaki sosyal entegrasyon soruları yabancı bir dil ve hukuk alanında gerçekleşir. Bu nedenle, etkilenen birçok kişi yetkin bir hukuki danışmanlık rehberliği ve desteğine ihtiyaç duyar. Mali veya kişisel durumları ya da özel yerel koşullar nedeniyle birçok mülteci yeterli düzeyde danışmanlık hizmetine erişememektedir. Mülteci Hukuk Kliniği Jena, etkilenenlerin mevcut ve kişisel durumlarını iyileştirmeye katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

DANIŞMANLIK AKTİVİTELERİ

Mültecilere ücretsiz, kolay erişilebilir bir iletişim noktası sunuyor ve hukuki, idari ve diğer konularda yardım ve danışmanlık sağlıyoruz. Tam donanımlı avukatlarla yakın iletişim halindeyiz. Ancak, avukat olarak hareket etmiyor, özellikle hukuki danışmanlığa maddi olarak gücü yetmeyenlere ücretsiz hukuki danışmanlık erişimi sağlıyoruz. Bu, yardım isteğinde bulunanların yetkililer ile işlemlerinde onlara eşlik etmeyi de içerir.

 

Bu temele dayanarak, bu eğitim programı; dersler, atölye çalışmaları ve stajlar aracılığıyla sığınma ve ikamet hukuku ile tanışmak isteyen ve daha sonra bu edindikleri bilgileri gönüllü olarak uygulamak isteyen herkese yöneliktir.

bottom of page