top of page
Na mbështet

Si një organizatë jofitimprurëse, Klinika Juridike për Refugjatët Jena mbështetet në donacione.

Me donacionin tuaj ju na mundësoni të sigurojmë cilësinë e programit tonë të trajnimit, dhe për të siguruar mbikqyrjen tonë në mënyrë që t’u ofrojmë azilkërkuesve këshilla ligjore të cilësisë së lartë.

Gjithashtu kemi një fond të ndihmës juridike për personat që kanë nevojë për mbështetje financiare për të realizuar të drejtat e tyre (vecanërisht për tarifat ligjore). Nëse dëshironi të dhuroni posaçërisht për këtë qëllim, ju lutemi të na kontaktoni ose shënoni atë në qëllimin e synuar në transferin bankar.

Na ndihmoni që ligjin në fuqi ta bëjmë të aksesushëm dhe të kuptueshëm për refugjatët.

Çdo sasi monetare e dhuruar është një mbështetje e madhe për ne!

Llogaria për donacion

Refugee Law Clinic Jena e.V.

IBAN: DE48830530300018046207

BIC: HELADEF1JEN (Sparkasse Jena)

 

Ne jemi të njohur si një organizatë jofitimprurëse. Faturat e donacioneve lëshohen sipas kërkesës.

bottom of page