top of page

Refugee Law Clinic Jena (asociație non-profit înregistrată) este un serviciu de consiliere juridică din partea studenților pentru refugiați. Punem accent pe dreptul azilului și al migrației. Sprijinim migranții și  în special solicitanții de azil și refugiații  în probleme juridice și oferim de asemenea un program de formare în dreptul azilului și al rezidenței pentru consilierii voluntari.

Procedura de azil îi confruntă pe refugiați cu numeroase provocări birocratice și juridice. Decizia, de multe ori, existențială cu privire la statutul de rezidență și întrebările ulterioare despre integrarea socială au loc într-o limbă străină și într-un domeniu juridic străin. Prin urmare, multe persoane afectate au nevoie de îndrumare și sprijin printr-o consultanță juridică competentă. Din cauza situației lor financiare sau personale sau a circumstanțelor specifice de la fața locului, mulți refugiați nu au acces la o consiliere adecvată. Refugee Law Clinic Jena dorește să contribuie la îmbunătățirea situației actuale și personale a celor afectați.

ACTIVITATE DE CONSILIERE

Oferim refugiaților un punct de contact gratuit la un nivel accesibil și oferim sfaturi și asistență zn legătură cu întrebări juridice, administrative și de altă natură. Suntem în legătură strânsă cu juriști calificați. Cu toate acestea, nu îndeplinim activități juridice, ci mai degrabă oferim un acces gratuit la consilierea juridică, în special pentru cei care nu își pot permite un avocat. Ajutorul nostru  include și însoțirea persoanelor afectate atunci când merg la autorități.

Pe această bază, programul de formare se adresează oricărei persoane care are timpul și dorința de a se familiariza cu dreptul de azil și rezidență prin cursuri universitare, ateliere și stagii de practică și care ulterior își poate aplica cunoștințele în mod voluntar. 

bottom of page